Atlantida,o civilizatie disparuta.

In jos

Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de pitiulian la data de Dum Apr 11, 2010 12:57 pm

Atlantida (în greacă, Ἀτλαντὶς νῆσος, "insula lui Atlas") este numele unei insule legendare menţionate pentru prima oară în două dialoguri ale lui Platon, Timaios şi Critias.

În relatarea lui Platon, Atlantida era o putere navală, cu baza pe o insulă sau continent aflată dincolo de coloanele lui Hercule (strâmtoarea Gibraltar), care a cucerit regiuni întinse din Africa şi Europa de Vest. După o încercare eşuată de invadare a Atenei, Atlantida s-a scufundat în ocean. Acest eveniment s-ar fi petrecut cu 9.000 de ani înainte de Solon (aproximativ 9.500 î.Hr.)

Atlantida din dialogurile lui Platon este de obicei considerată un mit creat de acesta pentru a-şi pune în evidenţă teoriile sale politice. S-a avansat ipoteza că sursele de inspiraţie se află în momente din istorie, ca erupţia de pe Thera sau războiul troian, ori din evenimente contemporane lui, ca distrugerea aşezării Helike în 373 î.Hr. sau invazia eşuată a Siciliei de către atenieni din 415 - 413 î.Hr.

Posibila existenţă a unei Atlantide reale a fost intens dezbătută încă din antichitate, dar a fost de obicei respinsă. Puţin cunoscută în evul mediu, legenda a fost redescoperită de umanişti în perioada modernă. În prezent, Atlantida se regăseşte în cultura populară, de la opere ştiinţifico-fantastice la filme şi jocuri video, iar studiul existenţei sale face obiectul unei noi ştiinţe, numită atlantologie.
Relatarea lui Platon.
Primele referinţe cunoscute la Atlantida se află în dialogurile lui Platon Timaios şi Critias, scrise în 360 î.Hr. Un participant la dialog, Critias, discipol al lui Socrate, este cel care povesteşte legenda Atlantidei. Din motive necunoscute, Critias a rămas neterminat, şi s-a speculat că ar fi primele două dintr-o trilogie, care ar mai conţine şi un al treilea, Hermocrate.
În Timaios, Critias, relatează ceea ce un preot egiptean i-ar fi spus lui Solon într-o călătorie a acestuia în Egipt. După spusele sale, egiptenii au cunoştinţe istorice ce se întind cu mult înapoi în timp, ei ştiind fapte din istoria Atenei necunoscute însăşi atenienilor. Mai departe, el afirmă că Atena a reuşit să învingă o armată invadatoare numeroasă, venită de pe o insulă aflată în Oceanul Atlantic, ce era "mai mare decât Asia şi Libia la un loc". La scurt timp după victorie, în urma unor catastrofe naturale, întraga armată ateniană a fost distrusă, iar insula Atlantida s-a scufundat în ocean.
În Critias, dialog rămas neterminat, sunt prezentate în detaliu istoria, geografia şi cultura Atlantidei, în paralel cu istoria, organizarea socială şi cultura vechilor atenieni. După Critias, în vechime zeii şi-au împărţit între ei pământul, Atlantida fiind atribuită lui Poseidon. Poseidon s-a îndrăgostit de o muritoare numită Clito de pe această insulă, cu care a avut 10 copii. Cel mai mare, Atlas, a dat numele regiunii, şi a devenit primul rege al ei. În continuare, Critias descrie geografia insulei în detaliu, amintind de bogăţiile naturale, de climatul blând, şi de construcţiile monumentale ale atlanţilor. Dă apoi detalii despre organizarea socială a atlanţilor, şi despre obiceiurile lor. Aminteşte apoi de prezenţa naturii divine în atlanţi, care i-a făcut să respecte normele etice şi să ducă o viaţă dreaptă. Totuşi, susţine că această natură divină s-a tot redus, ca urmare a amestecului cu muritorii de rând, şi atlanţii au devenit mândri şi au început să încalce legile. Zeus, văzând acestea, i-a adunat pe zei în jurul său pentru a le vorbi. În acest punct, dialogul Critias ia sfârşit, şi nu se ştie ce urmează.
Abordări ale problemei Atlantidei în istorie.
În antichitate.
În afară de cele două dialoguri ale lui Platon, nu mai există alte surse primare antice despre Atlantida, lucru care înseamnă că fiecare menţionare a ei are la bază textele lui Platon.

Atlantida a fost considerată ficţională de mulţi filozofi antici, cum ar fi Aristotel (după Strabon). Alţii au considerat-o o relatare bazată pe un fapt real.Filozoful Crantor, un discipol al lui Xenocrate, care era la rândul lui discipol al lui Platon, a încercat să demonstreze existenţa Atlantidei. Comentariul său asupra lui Timaios s-a pierdut, dar un alt istoric, Proclus, relatează călătoria acestuia în Egipt, la trei sute de ani după Solon. La templul lui Neit din Sais el ar fi găsit coloane acoperite de hieroglife, în care istoria Atlantidei apărea aşa cum o relatase Platon.

Tot Proclus citează un text din Etiopica scrisă de Marcellus, care ar fi menţionat că în trecut existau în Oceanul Atlantic şapte insule consacrate zeiţei Persefona şi alte trei insule uriaşe, consacrate lui Hades, Amon şi respectiv Poseidon. Insula Atlantida, consacrată lui Poseidon, era cea mai mare, şi deţinea supremaţia peste toate celelalte.Marcellus nu a fost identificat până în prezent.

Relatarea lui Platon a fost sursă şi pentru imitaţii parodice: istoricul Teopompus din Chios descrie un ţinut în ocean numit Meropis. Această descriere, inclusă în Cartea a opta din Philippica, conţine un dialog între regele Midas al Frigiei şi Silene, în care acesta din urmă prezintă locuitorii insulei ca având talia dublă faţă de cea a oamenilor obişnuiţi şi care trăiesc de două ori mai mult. Ei locuiau în cetăţi uriaşe, şi ar fi trimis a armată de zece milioane de luptători pentru a cuceri Hyperborea, însă când au aflat că aceştia, inferiori în ochii lor, erau cei mai norocoşi oameni de pe pământ, au renunţat la planurile lor. Heinz-Günther Nesselrath a afirmat că acestea şi alte detalii ale poveştii lui Silene reprezintă o exagerare a relatării Atlantidei, pentru a ridiculiza ideile lui Platon.

Zoticus, un filozon neoplatonist din secolul al III-lea d.Hr. a scris un poem epic pe baza relatării lui Platon.

Istoricul Ammianus Marcellinus, în secolul al IV-lea d.Hr., a scris, bazându-se pe o operă pierdută a lui Timagenes, un istoric din secolul I î.Hr., cp druizii din Galia susţin că unii locuitori ar fi migrat din ţinuturi îndepărtate. Această relatare a fost interpretată ca descrierea sosirii unor refugiaţi în urma scufundării Atlantidei; afirmaţia lui Ammianus “ Drasidae (druizii) spun că o parte a populaţiei este indigenă(băştinaşă), dar alţii au migrat din insulele şi ţinuturile de dincolo de Rin" (Res Gestae 15.9), a fost interpetată de alţii ca indicând sosirea acestor imigranţi din nord şi est, nu din Oceanul Atlantic, aflat la vest.
În evul mediu.
În evul mediu, relatările despre Atlantida lipsesc aproape complet, o excepţie fiind geograful Kosmas Indicopleustos din Alexandria, care credea că Atlantida este ţara celor zece dinastii care ar fi guvernat pământul înaintea potopului lui Noe. Neabordarea problemei Atlantidei în evul mediu a fost explicată ca datorându-se influenţei lui Aristotel asupra învăţaţilor perioadei, şi mai ales influenţei bisericii catolice, care vedea Atlantida ca pe o erezie, pe motiv că în Biblie nu apărea nimic legat de ea.
În perioada Renaşterii.
În 1582 Loys le Roy scrie în prefaţa unei traduceri a dialogului Timaios că pune relatarea lui Platon pe seama dorinţei acestuia de a arăta vechimea lumii şi de a-şi glorifica patria.

Romanul din 1627 al lui Francis Bacon, Noua Atlantidă descrie o societate utopică pe coasta de vest a Americii. Un personaj al romanului face o descriere a Atlantidei care seamănă cu cea a lui Platon, şi o aşează în America (nu e clar dacă se referă la America de Nord sau de Sud.

În 1675, suedezul Olaf Rudbeck a pretins că Suedia este veritabila Atlantidă, Upsala fiind capitala ei.

The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended a lui Isaac Newton din 1728 studiază mai multe legături mitologice cu Atlantida.
În epoca modernă.
În epoca modernă, teoriile despre Atlantida s-au înmulţit. În ultima jumătate a secolului al XIX-lea, s-a propus existenţa unei relaţii între civilizaţiile aztecă şi maiaşă şi Atlantida.
În 1882 a apărut Atlantis: the Antediluvian World (Atlantida: Lumea de dinaintea potopului) de Ignatius L. Donnelly, care a stârnit interes în problema Atlantidei. Donnelly a încercat să demonstreze că toate marile civilizaţii din antichitate aveau la origine civilizaţia neolitică a Atlantidei.

Evoluţia ştiinţei, în special ideea de deriva continentelor, a redus puternic probabilitatea existenţei în trecut a unui continent în Atlantic. Au apărut alte ipoteze, în care Atlantida era localizată în America, Caraibe, Europa de Nord, Africa sau chiar Asia.

La mijlocul anilor '50 Charles Hapgood susţine pentru prima oară "teoria deplasamentului scoarţei terestre", prefaţată şi sprijinită teoretic de însăşi Albert Einstein la acea vreme, care demonstrează că la fiecare cca 47000 de ani greutatea calotelor polare distribuite neuniform faţa de axa de rotaţie a Pământului face ca întreaga litosferă (asezată pe miezul lichid) să se repoziţioneze în funcţie de noul centru de greutate, ultima asemenea repoziţionare petrecându-se cu 12000 de ani în urmă. Aceast ultim "deplasament" ar fi scos Atlantida din zona temperată, aruncând-o în întregime în interiorul arcului polar sudic. Aceasta teorie este sprijinită de mai multe argumente, doar unul dintre acestea fiind descrierea lui Platon despre Atlantida ca fiind o insula de dimensiuni uriaşe, situata în mijlocul oceanului planetar (pe vremea lui Platon numit Atlantic), condiţie căreia i se supune doar continentul Antarctic, care - din perspectiva "lumea privita de la polul sud" - e intr-adevar înconjurat de un singur ocean, deşi din perspectiva tradiţională par a fi mai multe.

Relatări similare

În Egiptul antic
În Cartea morţilor din Egiptul Antic se spune că sufletele celor morţi se duc departe înspre apus, până în ţara Amenti sau Aaru.

În antichitatea greco-romană
Insule îndepărtate situate în Oceanul Atlantic apar şi la alţi autori antici, sub alte nume, fiind considerate de unii autori ca fiind unele şi aceleaşi cu insula (insulele) Atlantidei Pausanias vorbeşte despre un arhipelag aflat în Oceanul Atlantic, pe care îl numeşte Satyrida. În Moralia, Plutarh menţionează insula Ogigia înainte de care se mai găseau trei insule mari, şi dincolo de care se găsea insula continent Saturnia.Despre Ogigia vorbeşte şi Homer în Odiseea, epopee în care acesta descrie şi insula Scheria a feacilor, care se aseamănă în unele privinţe cu Atlantida. În cântecele lui Orfeu apare menţionată insula Lictonia, distrusă de Poseidon cu o lovitură de trident. Diodor din Sicilia descrie şi el o insulă mare dincolo de Coloanele lui Heracles.

În lumea arabă
Geografii arabi vobesc şi ei despre insule situate în Oceanul Atlantic, care prezentau puncte comune cu legenda Atlantidei.

În evul mediu european
În evul mediu au existat o serie de legende despre insule misterioase în Atlantic şi tărâmuri scufundate, care, deşi nu se bazau pe relatarea lui Platon, au fost considerate de unii critici ca având aceeaşi bază istorică.Astfel, insula Avalon din legenda regelui Arthur, insulele mitice Antilia, a Sfântului Brandan sau Fortunate, Brazil, ori ţinuturile Lyonesse, Mayda, cetatea Ys au fost elemente ale unor legende medievale ce au circulat în epocă, unele fiind considerate mult timp reale. Insula Sfântului Brandan era plasată pe unele hărţi până în secolul al XVIII-lea, iar Insula Verde a bascilor s-a menţinut pe hărţile maritime engleze până în 1843.

În America
În Codexul Popul-Vuh al maiaşilor se spune că strămoşii acestora ar fi venit în trecut dintr-o ţară situată departe în răsărit. De asemenea, în Venezuela trăieşte un trib în mijlocul pădurii ecuatoriale, într-un sat numit Atlan, care păstrează amintirea unei catastrofe ce ar fi distrus patria strămoşilor lor, care era o insulă din Oceanul Atlantic. În Codexul Tira al toltecilor se menţionează mai multe râtriburi care au venit dinspre răsărit şi s-au răspândit până la Oceanul Pacific. Patria lor era o insulă muntoasă, unul ditre munţi fiind înconjurat de un zid şi de un canal, amintind astfel de descrierea lui Platon.

Localizări ipotetice ale Atlantidei
Atlanticul de sud, aşa-numita Atlo
Marea Mediterană
America
Africa
Europa de Nord
Antarctica (polul sud)

Sursa wikipedia.

Unde credeti ca a fost?
avatar
pitiulian

Numarul mesajelor : 107
Data de inscriere : 28/03/2010
Varsta : 33
Localizare : Space

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de Johnny la data de Mar Apr 13, 2010 8:09 pm

aveti aici o posibila locatie a Atlantidei
avatar
Johnny
Admin

Numarul mesajelor : 185
Data de inscriere : 30/06/2009
Varsta : 35
Localizare : VN

Vezi profilul utilizatorului http://www.metafizica.info

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de pitiulian la data de Mar Apr 13, 2010 9:17 pm

Asta vor iei sa credem.
avatar
pitiulian

Numarul mesajelor : 107
Data de inscriere : 28/03/2010
Varsta : 33
Localizare : Space

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de laurentiu la data de Mier Apr 14, 2010 5:41 pm

pt mine conteaza mai putin locul
important e mesajul care l-a lasat
toata lumea cauta atlantida, bun
dar lemuria, sunt manuscrise care atesta o alta mare civilizatie in desertul gobi
in india s-au descoperit desene si manuscrise care iau facut pe oamenii de stiinta sa considere ca acea civilizatie, a ajuns la asa o dezvoltare incat a parasit planeta si a plecat in spatiu
eu cred ca termenul de atlantida de fapt se refera la multe alte civilizatii trecute, si daca vreodata va rasari din nou la lumina soarelui , atlantida va demonstra omului ca nu e primul aici
avatar
laurentiu

Numarul mesajelor : 129
Data de inscriere : 09/08/2009
Varsta : 41

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de pitiulian la data de Joi Apr 15, 2010 3:02 pm

Omul tot timpul va fii primul,dar numai ca sunt mai avansatii.
Istoria se repeta.
avatar
pitiulian

Numarul mesajelor : 107
Data de inscriere : 28/03/2010
Varsta : 33
Localizare : Space

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de laurentiu la data de Joi Apr 15, 2010 3:05 pm

da, avea dreptate eminescu
toate-s vechi si noua toate
avatar
laurentiu

Numarul mesajelor : 129
Data de inscriere : 09/08/2009
Varsta : 41

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de pitiulian la data de Joi Apr 15, 2010 3:12 pm

Cu privire la loc am scris un subiect la civilizatia babiloniana.
Am sa vin si cu legenda lamuria,si cu civilizatia saxona de pe insula Avalon.
avatar
pitiulian

Numarul mesajelor : 107
Data de inscriere : 28/03/2010
Varsta : 33
Localizare : Space

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de laurentiu la data de Joi Apr 15, 2010 3:14 pm

esti mereu bine venit aici
avatar
laurentiu

Numarul mesajelor : 129
Data de inscriere : 09/08/2009
Varsta : 41

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Atlantida,o civilizatie disparuta.

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum